Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Odwiedzili nas:
4281

Uwaga! Ogłaszamy nabór na szkolenie z zakresu urządzeń cieplnych i gazowych ( grupa 2 i 3 ). Szkolenie odbędzie się 07.12.2015 o godz. 12:00 w siedzibie Biura SEP.

  


Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddz. Gorzowski zawiadamia, że dnia 23.11.2015 i 24.11.2015 o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 07.12.2015 o godz.16:00.

Koszt szkolenia wynosi :

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 •  350,00 zł  (eksploatacja) 

 lub

 • 450,00 zł  (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)

DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 •  350,00 zł + VAT (eksploatacja )

lub

 • 450,00 zł + VAT (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)
 • koszt egzaminu: 175,00 zł (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego[eksploatacja lub dozór])
 • ilość godzin szkolenia: 10 godzin
 • szkolenie odbędzie się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9

   

   

   SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

    Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

      Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.

    


    Dodatkowych informacji udziala biuro SEP ul. Grobla 9 Gorzów Wlkp.

   nr tel./fax (95) 72 28 943 lub 695 747 912 

   

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Gorzów Wlkp.

Strona wykonana przez: ADAMNA