Oddział w Gorzowie WielkopolskimAdres

ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski
skrytka pocztowa 87

tel. (095) 722 89 43
tel. 695 747 912
mail:


Aktualności

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski ogłasza wolny nabór na seminaria szkoleniowe z zakresu urządzeń cieplnych i gazowych ( grupa 2 i 3 ), dnia 08.02.2016 o godz. 13:00, szkolenie będzie zakończone egzaminem. Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddz. Gorzowski zawiadamia, że dnia 08.02.2016 i 09.02.2016 o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 22.02.2016 o godz.16:00.

Koszt szkolenia wynosi:

 • DLA OSÓB FIZYCZNYCH
  • 350,00 zł (eksploatacja)
  • 450,00 zł (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)
 • DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  • 350,00 zł + VAT (eksploatacja)
  • 450,00 zł + VAT (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)
  • koszt egzaminu: 185,00 zł (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego[eksploatacja lub dozór])
  • ilość godzin szkolenia: 10 godzin
  • szkolenie odbędzie się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.


Zarząd

Eugeniusz Kaczmarek

prezes

Edward Cadler

wiceprezes ds naukowo-technicznyh

Andrzej Łagoda

wiceprezes ds organizacyjnych