Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Odwiedzili nas:
2271

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddz. Gorzowski zawiadamia, że w dniach 07.07.2015 o godz. 15:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru urządzeń cieplnych i gazowych ( grupa 2 i 3 ), które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym

    


  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddz. Gorzowski zawiadamia, że dnia 13.07.2015 i 14.07.2015 o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 27.07.2015 o godz.16:00.   

  Wykłady odbywać się będą w godz. od 1600 do 1900 – w sali wykładowej Laboratorium Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9

  Koszt szkolenia wynosi :

  DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  •  350,00 zł  (eksploatacja) 

   lub

  • 450,00 zł  (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)

  DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  •  350,00 zł + VAT (eksploatacja )

  lub

  • 450,00 zł + VAT (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)
  • koszt egzaminu: 175,00 zł (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego[eksploatacja lub dozór])
  • ilość godzin szkolenia: 10 godzin
  • szkolenie odbędzie się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9

    

     BARDZO PROSIMY O DOKONANIE WPŁAT ZA EGZAMIN NA KONTO NR: GBS/GORZÓW 15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

    


    

    SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

     Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

       Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.

     


     Dodatkowych informacji udziala biuro SEP ul. Grobla 9 Gorzów Wlkp.

    nr tel./fax (95) 72 28 943 lub 695 747 912 

    

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Gorzów Wlkp.

Strona wykonana przez: ADAMNA