Oddział w Gorzowie WielkopolskimAdres

ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski
skrytka pocztowa 87

tel. (095) 722 89 43
tel. 695 747 912
mail:


Aktualności

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddz. Gorzowski zawiadamia, że dnia 11.07.2016 i 12.07.2016 o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 18.07.2016 o godz.16:00.

Koszt szkolenia wynosi:
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
350,00 zł (eksploatacja)
450,00 zł (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)

DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
350,00 zł VAT (eksploatacja)
450,00 zł VAT (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)
koszt egzaminu: 185,00 zł (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego[eksploatacja lub dozór])
ilość godzin szkolenia: 10 godzin
szkolenie odbędzie się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9


KOLEJNY TERMIN SZKOLENIA:
WRZESIEŃ 2016


KOLEJNY TERMIN EGZAMINU:
WRZESIEŃ 2016

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.