Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Odwiedzili nas:
3698

UWAGA!

Ogłaszamy nabór na szkolenia okresowe BHP na stanowiska

robotnicze: 22.05.2015, 29.05.2015 ;

Szkolenia odbędą się w godzinach od 9:00 do 14:00 w Biurze SEP.

Zapraszamy!

 

 


Elektryków Polskich Oddz. Gorzowski zawiadamia, że dnia 25.05.2015 i 26.05.2015 o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 08.06.2015 o godz.16:00.   

Wykłady odbywać się będą w godz. od 1600 do 1900 – w sali wykładowej Laboratorium Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9

Koszt szkolenia wynosi :

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 •  350,00 zł  (eksploatacja) 

 lub

 • 450,00 zł  (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)

DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 •  350,00 zł + VAT (eksploatacja )

lub

 • 450,00 zł + VAT (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)
 • koszt egzaminu: 175,00 zł (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego[eksploatacja lub dozór])
 • ilość godzin szkolenia: 10 godzin
 • szkolenie odbędzie się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9

   

    BARDZO PROSIMY O DOKONANIE WPŁAT ZA EGZAMIN NA KONTO NR: GBS/GORZÓW 15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

   


   

   SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

    Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

      Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.

    


    Dodatkowych informacji udziala biuro SEP ul. Grobla 9 Gorzów Wlkp.

   nr tel./fax (95) 72 28 943 lub 695 747 912 

   

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Gorzów Wlkp.

Strona wykonana przez: ADAMNA